Yleistä

Toimeksiantoa vastaanotettaessa arvioidaan toimenpiteisiin liittyvät kustannukset ja kuluriskit. Mikäli toimeksiannon kohteena olevassa asiassa on vastapuoli, on tältä yleensä mahdollista vaatia kulujen korvaamista täysimääräisesti. Asianosaisen voittaessa juttunsa, vastapuoli pääsääntöisesti velvoitetaan korvaamaan asianosaisen oikeudenkäyntikulut.

Asiakas voi olla oikeutettu saamaan kokonaan tai osittain maksutonta oikeusapua tai hänellä voi olla vakuutus (esim. kotivakuutus, työntekijäliiton jäsenyyteen sisältyvä etu tai yritysvakuutus), johon liittyy oikeusturvaetu. Tällöin valtio tai vakuutusyhtiö vastaa avustamisesta aiheutuvista kustannuksista mahdollista omavastuuosuutta lukuun ottamatta. Maksuttoman oikeusavun ja oikeusturvaedun saamisen edellytykset selvitetään ennen toimeksiannon vastaanottamista tai viimeistään toimeksiannon alkuvaiheessa.

Asianajajien palkkioiden yleiset määräytymisperusteet on vahvistettu Suomen Asianajajaliiton palkkio-ohjeessa ja hyvää asianajotapaa koskevissa ohjeissa.

Veloitusperusteemme on pääsääntöisesti tuntiveloitus. Tuntiveloitusta noudatetaan mm. oikeudenkäynneissä, neuvotteluissa, puhelinneuvotteluissa, sähköposti- ym. kirjeenvaihdossa sekä asiakirjojen laatimisessa. Tavanomaisten asiakirjojen laatimiselle (avioehtosopimus, testamentti, edunvalvontavaltakirja, kauppakirja) ja perunkirjoituksen toimittamiselle voimme antaa etukäteen hinta-arvion. Tarkempi hinnasto on tutustuttavissa toimistossamme.

Maksuton oikeusapu

Oikeudellista apua tarvitseva voi saada maksutonta oikeusapua yksityiseltä asianajajalta useimmissa tuomioistuinasioissa. Mikäli asiakas täyttää maksuttoman oikeusavun saamisen edellytykset, asiakkaan omat oikeudenkäyntikulut korvataan hänen taloudellisista olosuhteistaan riippuen joko kokonaan tai osittain valtion varoista.

Jos oikeusavun saajalla on mahdollisuus käyttää vakuutusturvaan kuuluvaa oikeusturvaetua, on tämä ensisijainen oikeusapuun nähden. Oikeusapu ei kata asiakkaalle mahdollisesti maksettavaksi tulevia vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

Vakavasta rikoksesta epäilty tai alle 18-vuotias rikoksesta epäilty saa yleensä tuloistaan riippumatta valtion varoista kustannettavan puolustajan. Puolustaja avustaa epäiltyä sekä esitutkinnassa että varsinaisessa oikeudenkäynnissä. Oikeudessa rangaistukseen tuomittu henkilö, jolle on määrätty puolustaja, voidaan velvoittaa korvaamaan oikeudenkäynnistä aiheutuneita kuluja takaisin valtiolle.

Seksuaali- ja väkivaltarikoksen uhrille tuomioistuin voi tuloista riippumatta määrätä valtion varoista kustannettavan avustajan tai tukihenkilön.

Oikeusapu on vähävaraisille kokonaan maksuton. Tulojen ja varallisuuden perusteella asiakkaalle voidaan määrätä omavastuuosuus. Lisätietoja maksuttomasta oikeusavusta.

Oikeusturvaetu

Kotivakuutuksiin sisältyy tavanomaisesti oikeusturvavakuutus. Lisäksi ammattiliitot ja yhdistykset saattavat sisällyttää jäsenilleen oikeusturvaedun. Myös yritysten vakuutusturvaan voi kuulua oikeusturvavakuutus.

Yleensä oikeusturvaetu haetaan vakuutusyhtiöltä etukäteen, jolloin on oltava käsillä riittävä selvitys jutun luonteesta ja aiotuista toimenpiteistä. Oikeusturvaetua haetaan vakuutusyhtiölle tehtävällä oikeusturvailmoituksella, jonka voi tehdä vakuutusyhtiön verkkopalvelussa tai postitse lähetettävällä ilmoituksella. Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus ei yleensä kata asioita, jotka liittyvät työsuhteeseen, ansio- tai elinkeinotoimintaan, avioeroon tai vakuutetun antamaan takaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen henkilön elinkeino/ansiotoimintaa varten tekemästä velasta.

Yrityksen oikeusturvavakuutuksella vakuutettuna on yritys ja mahdollisesti sen palveluksessa olevat henkilöt. Vakuutusehtojen mukaan konkurssimenettely, ulosotto ja saneeraus eivät tavanomaisesti kuulu korvattaviin asioihin.

Vakuutus kattaa vakuutetun omat oikeudenkäyntikulut (avustajan palkkiot ja muut tarpeelliset kulut) omavastuuosuutta lukuun ottamatta. Omavastuuosuuden määrä vaihtelee vakuutusyhtiöittäin ja se on aina syytä selvittää vakuutuskirjasta. Vakuutusturvalle on vakuutusehdoissa lisäksi määritelty korvauksen enimmäismäärä. Vakuutuksesta ei pääsääntöisesti makseta vakuutetun vastapuolelle maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja, ellei siitä ole erikseen sovittu.

Yleensä vakuutusehdot edellyttävät asian olevan riitainen. Vakuutetun tai vastapuolen on tällöin täytynyt kiistää vastapuolen yksilöity vaatimus joko perusteiltaan tai määrältään. Myös sovintoneuvotteluista aiheutuvat kustannukset voidaan yleensä kattaa vakuutuksesta. Rikosasiassa oikeusturvaetua ei pääsääntöisesti saa, mikäli henkilö on vastaajana virallisen syyttäjän ajamassa jutussa. Rikosasiassa asianomistajana oleva sen sijaan on tavanomaisesti oikeutettu oikeusturvaetuun. Vähävarainen vakuutettu voi lisäksi saada omavastuuosuuden maksetuksi valtion varoista.

Asianajotoimisto
Niinimäki & Enroos Oy
Tietosuojaseloste
Toimeksiantoehdot

Tuusantie 1, 03100 Nummela
p. (09) 2224 522 (vaihde)
asianajotoimisto(at)niinimaki-enroos.fi

www.niinimaki-enroos.fi
Verkkosivujen toteutus: Snippet

Käytämme sivustolla evästeitä parantaaksemme sivuston käyttökokemusta. Jatkamalla selailua, hyväksyt evästeiden käytön.